นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท บีเวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลของคุณ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณกรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนรับประกันสินค้า ยืนยันการชำระเงิน เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Bwell

ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีผลย้อนหลัง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อ ดูว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในนโยบายและแนวทางล่าสุดของเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลทั่วไปของของลูกค้า
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ จะถูกทำการบันทึกเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น แล้วคุณจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษจากทางบริษัท

การใช้ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า จะถูกจัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการบริการหลังการขายของลูกค้า การพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสมาชิก ทั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

คุ้กกี้ (Cookies)
เว็บไซต์ของทางบริษัทจะมีการใช้ Cookies โดยที่ Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลยืนยันผู้ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลจะถูกใช้ในการยืนยันบุคคล ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ของการเข้าชม

การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
บริษัทจะมีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้คุณตรวจสอบที่เว็บไซต์บ่อยครั้ง เพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อควรระวัง
บริษัทขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

 

Scroll to top