Uncategorized @th

4 แหล่งเชื้อโรคและมลพิษในออฟฟิศของคุณ

ออฟฟิศ

 

4 แหล่งเชื้อโรคและ มลพิษ ในออฟฟิศของคุณ

      หลายต่อหลายครั้งที่เชื้อโรคและ มลพิษ ต่างๆทำให้เรานั้นเจ็บป่วยอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะว่ารอบๆตัวเราและสิ่งแวดล้อมล้วนเต็มไปด้วยเชื้อโรค แบคที่เรีย และมลพิษมากมาย ยิ่งเรานั้นต้องใช้พื้นที่ร่วมกับผู้อื่น ทุกๆวันเป็นชีวิตประจำวันอย่างที่ออฟฟิศของเรานั้นเอง มีหลายที่ หลายซอกมุม ที้เต็มไปด้วยเชื้อโรคและมลพิษต่างๆ วันนี้เราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันว่ามีจุดไหนบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้หลีกเลี่ยง และป้องกันได้อย่างถูกวิธี

Read More

4 เคล็ดลับบ้านสะอาด ป้องกันโรคภูมิแพ้ (ฝุ่น)

ปัจจุบันคนเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยสาเหตุหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพมลภาวะอากาศที่ไม่ดี ฝุ่นควันในเมืองที่เกินมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมอันแออัด เมื่อเทียบอัตราส่วนจากที่กล่าวมา ไม่ว่าคุณหรือคนในครอบครัวต้องมีคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างน้อยหนึ่งคน ดังนั้น เรามีเคล็ดลับดีๆในการรักษาความสะอาดภายในบ้านของคุณทำให้ห่างไกลภูมิแพ้มากขึ้น

Read More

Scroll to top